Om Sockengillet

Kontaktuppgifter:

-

E-postadresser till alla i styrelsen finner du i vidstående tabell.


Telefonkontakter:

-

Ordförande: Gert-Inge Olsson 0708-50 28 08

Kassör:  Karin Nilsson     0708-47 17 17Information från webbansvarig:


Hemsidan har från och med 2017-03-06 reducerats något då webbhotellet har begränsat antalet visade sidor.

Norra Sandby Sockengille

Kontakt


Du är välkommen att höra av dig med synpunkter till föreningen.  Använd nedanstående adresser eller skicka e-post till någon i styrelsen. 

sockengillet@norrasandby.se


Medlemsavgifter


Medlemskap i N.Sandby Sockengille kostar 25 kr för varje medlem. Om ni är t.ex. 3 i familjen betalar du in 75 kr.


Om du vill bli ny medlem gör du inbetalning enligt ovan. Ange i betalningen vilka det gäller eller så många som får plats. Det räcker dock med ett namn.


Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 5545-0670 

När inbetalning är inkommen så blir du automatiskt medlem

För att få information och sockenblad på mail skickar du ett adressmail till sockengillet@norrasandby.se och anger samtliga e-postadresser som du betalt medlemsavgift för.


Styrelse 2018

Ordförande

Gert-Inge Olsson

Vice Ordförande

Webb- och sockenblad-ansvarig

Kaj Nilsson

Sekreterare

Karollina Rosendahl

Kassör

Karin Nilsson

Ledamöter

Ulf Sandell

Lena Gåård

Maria Lindvall-Ekström

Per Olsson

Anita Jönsson

Suppleanter

Ann-Sofie Görenbrand

Carl Jönsson

Uthyrningsansvarig

Karin Nilsson

Husvärd

Ingegerd Lindvall

Övrig information


Fiber i bygden:

Kommunen har anlitat Wanstadius Telecom som är i full gång med grävningar i vårt område. Stationen är på plats i Norra Sandby och planeringen är att alla installationer skall vara klara under februari 2020.  Under vecka 36 hade man lite stopp men nu fortsätter jobbet.  Vår stödgrupp börjar bli överspelad men frågor kan fortfarande skickas till fiber@norrasandby.se


Tidigare Sockenblad

Webbmaster Kaj Nilsson   e-post: sockengillet@norrasandby.se     Vissa sidor uppdaterade:  2019-10-02