Om Sockengillet

Norra Sandby Sockengille

Kontaktuppgifter:

-

E-postadresser till alla i styrelsen finner du i vidstående tabell.

 

Telefonkontakter:

-

Ordförande: Rickard Wihlborg 0706-39 40 39

Kassör: Karin Nilsson 0708-47 17 17

 

 

Information från webbansvarig:

 

Hemsidan har från och med 2017-03-06 reducerats något då webbhotellet har begränsat antalet visade sidor.

Kontakt

 

Du är välkommen att höra av dig med synpunkter till föreningen. Använd nedanstående adresser eller skicka e-post till någon i styrelsen.

sockengillet@norrasandby.se

 

Medlemsavgifter

 

Medlemskap i N.Sandby Sockengille kostar 25 kr för varje medlem. Om ni är t.ex. 3 i familjen betalar du in 75 kr.

 

Om du vill bli ny medlem gör du inbetalning enligt ovan. Ange i betalningen vilka det gäller eller så många som får plats. Det räcker dock med ett namn.

 

Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 5545-0670

När inbetalning är inkommen så blir du automatiskt medlem

 

Styrelse 2018

Ordförande

Rickard Wihlborg

richard@ditt-hem.se

Vice Ordförande

Gert-Inge Olsson

gio.hultet@gmail.com

Sekreterare

Karollina Rosendahl

karolina.skane@gmail.com

Kassör

Karin Nilsson

nilsson_karin@telia.com

Webb- och sockenblad-ansvarig

Kaj Nilsson

kaj.nilsson@outlook.com

Ledamöter

Ulf Sandell

Lena Gåård

Maria Lindvall-Ekström

Per Olsson

ulfkallstorp@gmail.com

gaard@telia.com

mia.lindvall@telia.com

posolbacken@gmail.com

Suppleanter

Ann-Sofie Görnebrand

Anita Jönsson

soffi_ior@hotmail.com

jorgenoanita@yahoo.se

Uthyrningsansvarig

Karin Nilsson

nilsson_karin@telia.com

Husvärd

Ingegerd Lindvall

ingegerd.lindvall@telia.com

Övrig information

 

Fiber i bygden:

 

Stödgruppen som består av Kaj Nilsson, Birgitta Nebeling, Lars-Inge Björklund och Lars Göran Ohlsson. Gruppen jobbar tillsammans med grupp för fiber norr om vårt område som sträcker sig upp till Gerastorp.

Detta område, som benämns Sandby-Gerastorp, räknar vi med att Hässleholms fiber kommer att leverera fiber under 2018. Projektet börjar från Stoby. Grävningsstart var tänkt i andra kvartalet 2018. Alla avtal är klara för området men det har haktat upp sig med val av entreprenör mm och starten har blivit försenad. Vi hoppas på projektstart i fjärde kvartalet 2018!

 

Har du inte skickat in ditt avtal till Hässleholms kommun så gör detta omgående. Du kan också ställa frågor till stödgruppen genom att skicka mail till fiber@norrasandby.se

 

Tidigare Sockenblad

Webbmaster Kaj Nilsson   e-post: kaj.nilsson@outlook.com     Vissa sidor uppdaterade:  2018-08-28