Om Sockengillet

Kontaktuppgifter:

-

E-postadresser till alla i styrelsen finner du i vidstående tabell.


Telefonkontakter:

-

Ordförande: Rickard Wihlborg  0706-39 40 39

Kassör:  Karin Nilsson     0708-47 17 17Information från webbansvarig:


Hemsidan har från och med 2017-03-06 reducerats något då webbhotellet har begränsat antalet visade sidor.

Norra Sandby Sockengille

Kontakt


Du är välkommen att höra av dig med synpunkter till föreningen.  Använd nedanstående adresser eller skicka e-post till någon i styrelsen. 

sockengillet@norrasandby.se


Medlemsavgifter


Medlemskap i N.Sandby Sockengille kostar 25 kr för varje medlem. Om ni är t.ex. 3 i familjen betalar du in 75 kr.


Om du vill bli ny medlem gör du inbetalning enligt ovan. Ange i betalningen vilka det gäller eller så många som får plats. Det räcker dock med ett namn.


Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 5545-0670 

När inbetalning är inkommen så blir du automatiskt medlem


Styrelse 2018

Ordförande

Rickard Wihlborg

Vice Ordförande

Gert-Inge Olsson

Sekreterare

Karollina Rosendahl

Kassör

Karin Nilsson

Webb- och sockenblad-ansvarig

Kaj Nilsson

Ledamöter

Ulf Sandell

Lena Gåård

Maria Lindvall-Ekström

Per Olsson

Suppleanter

Ann-Sofie Görnebrand

Anita Jönsson

Uthyrningsansvarig

Karin Nilsson

Husvärd

Ingegerd Lindvall

Övrig information


Fiber i bygden:


Stödgruppen som består av Kaj Nilsson, Birgitta Nebeling, Lars-Inge Björklund och Lars Göran Ohlsson. Gruppen jobbar tillsammans med grupp för fiber norr om vårt sockenområde som sträcker sig upp till Gerastorp.

Detta område, som benämns Sandby-Gerastorp, räknar vi med att Hässleholms fiber kommer att leverera fiber under 2019. Projektet börjar från Stoby. Grävningsstart har skjutits framåt på grund av att entreprenadavtalen inte varit lämpade för landsbygd! Nu har man dock upprättat nya avtal med 12 entreprenadföretag och vårt projekt förväntas komma igång under våren 2019


Har du inte skickat in ditt avtal till Hässleholms kommun så gör detta omgående. Du kan också ställa frågor till stödgruppen genom att skicka mail till fiber@norrasandby.se


Tidigare Sockenblad

Webbmaster Kaj Nilsson   e-post: sockengillet@norrasandby.se     Vissa sidor uppdaterade:  2019-02-19