Bilder från förr. Laxbro.

Laxbrokvarn, fotograferad omkr. 1910.

 

Foto: från Stig Olssons samlingar.

 

 

Svår bilolycka i
Småskolekurvan 1936

 

Foto: från Stig Olssons samlingar.

 

 

Gummifabriken vid
Brittedals  1920

 

Foto: från Stig Olssons samlingar.

 

 

Laxbro Såg  1933

 

Foto: från Stig Olssons samlingar.

 

 

Tillbaks till Bilder från förr

Laxbro mölla

 

Foto: från Stig Olssons samlingar.