Byavandring den 27:e juni 2011 vid Stenbrottet

Johan Barnekov berättade om hur stenbrottet hade använts genom åren.
Bergarten som brutits är diabas som är en av de hårdaste och tyngsta som finns
Sverige.


Vacker vy från brottets kant.


Ett bilvrak som någon dumpat i den djupaste delen.


Och grillen stod klar och glödande efter rundvandringen.

Tillbaks till Händelser