Hem

Välkommen till Norra Sandby Sockengille

N.Sandby Sockengille startades den 4 april 2000 och föreningen har ansvar för uthyrningen av Sockenhuset samt dess drift och skötsel.

Föreningen ska även värna om gemenskapen i socknens byar och dess utveckling och framtid

Sockenhuset som är vår samlingslokal

Lokalen finns i Norra Sandby strax efter att

man svängt av väg 119 mot Knislinge.

 

Sidan uppdaterad 2022-01-22


Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2022. Gör detta i januari eller senast den 15:e feb.

Se sida Om Sockengillet för hur du gör medlemsinbet. 


OBS: 


Sockenblad med nya aktiviteter beräknas utkomma i början av februari.


Kontaktuppgifter vid hyra av lokal:


Nytt nummer gäller vid kontakt med uthyrare.

Även ny e-postadress