Aktiviteter i höst

Aktiviteter i Sockengillet under våren 2021

Nedan redovisas aktiviteter som vi känner kan utföras med de nu gällande restriktionerna:

 

STÄDDAG VID SOCKENHUSET:

Denna kommer vi att utföra den onsdagen den 21:e april kl. 18.00. Det är då i första hand utomhusstädning som skall göras. Vi kommer även att ordna med någon form av förtäring för de som ställer upp. Vi behöver ha anmälning för de som kommer vilket du kan göra genom att antingen svara på detta mail eller kontakta någon i styrelsen. Välkomna att hjälpa till!

 

CYKELRUNDOR:

Som tidigare år så fortsätter vi med cykelrundorna på måndagskvällarna under maj och juni. Vi träffas från första kvällen den 3:e maj kl. 18.30 vid Sockenhuset och rundorna bestäms gemensamt av de som deltager. Rundorna brukar vara mellan 1-2 mil.

Den 21:e juni hoppas vi kunna ha avslutningsfest i Laxbro på traditionsmässigt sätt om inte Coronarestriktionerna sätter käppar i hjulet. Förra året var intresset så stort att vi fortsatte att cykla ett par måndagar ytterligare så vi får se hur det blir i år.

Välkommen på denna nyttiga motionsaktivitet och ta gärna med någon fika då vi rastar på vägen!

 

Aktiviteter som vi inte har kunnat bestämma tidpunkt för:

 

ÅRSMÖTE:

Styrelsen har kommit fram till att vi bör eftersträva att ha ett fysiskt möte även om digitala möten är vanliga idag. Därför har vi valt att skjuta detta möte framåt och ev. anordna det utomhus. Våra stadgar säger visserligen att det skall hållas i februari men detta år är ju förutsättningarna mycket förändrade och därför får vi göra detta undantag. Om någon medlem har invändningar mot att vi skjuter på mötet så skall ni lämna en skriftlig protest genom att svara på detta mail så får styrelsen ta det under beaktande.

Vi hoppas och räknar med att årsmötet kan hållas i maj-juni och restriktioner mm kommer att vara avgörande för tidpunkten. Information och tidpunkt kommer att meddelas minst 2 veckor innan.

 

MIDSOMMAR OCH BYAVANDRING:

Vi utgår från att dessa arrangemang skall gå att genomföra men tidpunkt för byavandring och var kommer att meddelas i kommande information.