Om Sockengillet

Norra Sandby Sockengille

Kontaktuppgifter:

-

E-postadresser till alla i styrelsen finner du i vidstående tabell.


Telefonkontakter:

-

Ordförande: Gert-Inge Olsson 0708-50 28 08

Kassör:  Karin Nilsson     0708-47 17 17


Tidigare sockenblad:

-

Finner du längst ned på denna sida.Information från webbansvarig:Kontakt


Du är välkommen att höra av dig med synpunkter till föreningen.  Använd nedanstående adresser eller skicka e-post till någon i styrelsen. 

sockengillet@norrasandby.se


Medlemsavgifter


Medlemskap i N.Sandby Sockengille kostar 25 kr för varje medlem. Om ni är t.ex. 3 i familjen betalar du in 75 kr. I inbetalningen anger du i text "Medl.avgift + namn + förnamn på övriga medlemmar i familjen"


Om du vill bli ny medlem gör du inbetalning på samma sätt. Komplettera också helst med era e-postadresser i en mail enligt nedan så att vi kan skicka ut information.


Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 5545-0670 

Du kan också betala medlemsavgiften med Swish till 123 220 1630

När inbetalning är inkommen så blir du automatiskt medlem och erhåller Sockenbladet med detaljerade uppgifter om våra aktivtiteter.

För att få information och sockenblad på mail skickar du ett adressmail till sockengillet@norrasandby.se och anger samtliga e-postadresser som du betalt medlemsavgift för.


Styrelse 2022

Ordförande

Gert-Inge Olsson

Vice Ordförande

Webb- och sockenblad-ansvarig

Kaj Nilsson

Sekreterare

Karollina Rosendahl

Kassör

Karin Nilsson

Ledamöter

Ulf Sandell

Carl Jönsson

Maria Lindvall-Ekström

Per Olsson

Anita Jönsson

Suppleanter

Malin Helgesson

Birger Persson

malle_91@hotmail.com

SMS 0702-73 41 33

Uthyrningsansvarig

Karin Nilsson

Husvärd

Ingegerd Lindvall

Övrig information 


Fiber i bygden och avslut Telias kopparledning:


Uppdatering 2022-02-16


Det finns några fastigheter i vår omgivning som ännu inte slutförts med fiberanslutning. Mitt råd är att ringa Hässleholms fiber och fråga om leveranstid och ligga på så att inkoppling inte missas! 


Tänk på att i april 2022 har Telia aviserat att AT-stationen i Norra Sandby stängs och fast telefoni försvinner likaså ADSL anslutning som använts till bredband. 
Om du tycker att överflytt till fiber är krångligt så kan du även skicka en fråga till sockengillet@norrasandby.se så kan du förhoppningsvis få råd.
I nedanstående tips beskrivs hur du skapar ny e-postadress och ev. behåller ditt gamla fastnätsnummer.


Tips och hjälp i IT frågor:


Tips skapa ny e-postadress för de som har telia.com konto.


Tips. Alternativ för att behålla sitt gamla fastnätstelefonnummer.


Skrifter om bygden:  (som kan hämtas ned för den som vill)


Ranserödspärmen ver 2  (Dokumentation över fastigheter i Ranseröd)