Om Sockengillet

Kontaktuppgifter:

-

E-postadresser till alla i styrelsen finner du i vidstående tabell.


Telefonkontakter:

-

Ordförande: Gert-Inge Olsson 0708-50 28 08

Kassör:  Karin Nilsson     0708-47 17 17


Tidigare sockenblad:

-

Finner du längst ned på denna sida.Information från webbansvarig:


Hemsidan har från och med 2017-03-06 reducerats något då webbhotellet har begränsat antalet visade sidor.

Norra Sandby Sockengille

Kontakt


Du är välkommen att höra av dig med synpunkter till föreningen.  Använd nedanstående adresser eller skicka e-post till någon i styrelsen. 

sockengillet@norrasandby.se


Medlemsavgifter


Medlemskap i N.Sandby Sockengille kostar 25 kr för varje medlem. Om ni är t.ex. 3 i familjen betalar du in 75 kr. I inbetalningen anger du i text "Medl.avgift + namn + förnamn på övriga medlemmar i familjen"


Om du vill bli ny medlem gör du inbetalning på samma sätt. Komplettera också helst med era e-postadresser i en mail enligt nedan så att vi kan skicka ut information.


Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 5545-0670 

Du kan också betala medlemsavgiften med Swish till 123 220 1630

När inbetalning är inkommen så blir du automatiskt medlem och erhåller Sockenbladet med detaljerade uppgifter om våra aktivtiteter.

För att få information och sockenblad på mail skickar du ett adressmail till sockengillet@norrasandby.se och anger samtliga e-postadresser som du betalt medlemsavgift för.


Styrelse 2018

Ordförande

Gert-Inge Olsson

Vice Ordförande

Webb- och sockenblad-ansvarig

Kaj Nilsson

Sekreterare

Karollina Rosendahl

Kassör

Karin Nilsson

Ledamöter

Ulf Sandell

Lena Gåård

Maria Lindvall-Ekström

Per Olsson

Anita Jönsson

Suppleanter

Ann-Sofie Görenbrand

Carl Jönsson

Uthyrningsansvarig

Karin Nilsson

Husvärd

Ingegerd Lindvall

Övrig information


Fiber i bygden:

Tyvärr har det uppkommit en del komplikationer i leveransen av fiber. Den första entreprenören gick i konkurs och det blev fördröjningar.

En ny entreprenör har fått i uppgift att färdigställa alla anslutningar till fastigheter väster om Almån. Dessa fastigheter kommer att vara anslutna under februari.

Ny upphandling för resterande område som kallas "Norra området" (Sandby, Ranseröd, Hylhult, Stoby-Algustorp, Askustorp och Gerastorp) pågår.

Tidpunkt för ny entreprenör för detta området vet vi inte men förhoppningsvis skall igångsättning ske under våren. Så vår förhoppning är att vi alla får vår efterlängtade uppkoppling under 2020.


Frågor kan fortfarande skickas till fiber@norrasandby.se


Tidigare Sockenblad

Webbmaster Kaj Nilsson   e-post: sockengillet@norrasandby.se     Vissa sidor uppdaterade:  2020-01-31